GOSPODARKA KOMUNALNA

MIASTA BRODNICY

Strona główna » Biuro obsługi

Biuro obsługi

Biuro Gospo­darki Odpa­dami Komunalnymi

pok. 108

Tel. 56 49 303 16

Urząd Miej­ski w Brod­nicy
ul. Kamionka 23
87–300 Brodnica