GOSPODARKA KOMUNALNA

MIASTA BRODNICY

Strona główna » Opłaty » Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W Brodnicy od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny

oraz

50,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów.