GOSPODARKA KOMUNALNA

MIASTA BRODNICY

Strona główna » PSZOK ? Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych » PSZOK — Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK — Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Miasta Brodnicy są utworzone trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których nieodpłatnie mieszkańcy miasta mogą dostarczać odpady selektywnie zebrane (z wyjątkiem odpadów zmieszanych) bez ograniczeń ilościowych (z wyjątkiem limitowanych do 300 kg na rok od zamieszkałej nieruchomości bądź lokalu odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych w sposób selektywny pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych, które można dostarczyć do PSZOK-u GŁÓWNEGO)

Lokalizacje punktów:

- PSZOK GŁÓWNY na składowisku odpadów komunalnych przy ul.Ustronie 20C - przyjmie wszystkie rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (łącznie z odpadami wielkogabarytowymi i gruzem w ilości limitowanej)
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00

natomiast

- PSZOK EKO-SORT (siedziba PGK Sp.z o.o.) przy ulicy Gajdy 13
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00 oraz w sobotę w godz. 7.00 - 14.00

oraz

- PSZOK EKO-SORT (siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej) przy ulicy Witosa 12
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00 oraz w sobotę w godz. 7.00 - 14.00

przyjmują selektywnie zebrane odpady komunalne w postaci:

- szkła,

- tworzyw sztucznych,

- metali, makulatury,

- opakowań wielomateriałowych,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- opakowań po chemikaliach

i inne odpady problemowe